Skip to main content

Volume 38 (1983), 2

Papers

(Original title: Za tvorivosť v teórii i praxi výstavby socializmu! K životnému jubileu Jozefa Lenárta)
Filozofia, 38 (1983), 2, 129-134.
File to download: PDF
(Original title: Február 1948 a revolučnosť dnešných dní)
Filozofia, 38 (1983), 2, 135-140.
File to download: PDF