Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Oliver Bakoš
Počet príspevkov: 11

2016

Bakoš, O. (2016). Spomienka na Jaroslava Hrocha (6. 5. 1947 − 17. 6. 2016). Filozofia, 71(7), 627. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/627.pdf

2003

Bakoš, O. (2003). Etické dimenzie čistého súdu vkusu v Kantovej estetike. Filozofia, 58(3), 147-154. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/3/147-154.pdf

2002

Bakoš, O. (2002). Úvod do súčasnej estetiky. Filozofia, 57(5), 342-348. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/5/342-348.pdf

1999

Bakoš, O. (1999). Americká filozofia umenia v rusku (B.Dziemidok - В. V. Orlov). Filozofia, 54(2), 133-135. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/2/133-135.pdf

1997

Bakoš, O. (1997). K Patočkovej interpretácii Aristotela. Filozofia, 52(8), 493-500. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/8/493-500.pdf
Bakoš, O. (1997). K Schillerovmu pojmu prírody. Filozofia, 52(4), 217-223. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/4/217-223.pdf
Bakoš, O. (1997). O porozumení (J. Hroch). Filozofia, 52(4), 272-274. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/4/272-274.pdf

1996

Bakoš, O. (1996). Medzi filozofiou a poéziou (Z. Mathauser). Filozofia, 51(5), 345-347. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/5/345-347.pdf

1988

Bakoš, O. (1988). K Marxovmu pojmu „zákony krásy“. Filozofia, 43(4), 457-468. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/4/457-468.pdf

1982

Bakoš, O. (1982). „Hra“ obrazotvornosti a rozumu v Kantovej Kritike súdnosti. Filozofia, 37(2), 241-250. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/2/241-250.pdf