Skočiť na hlavný obsah

Redakčná rada

Šéfredaktor

František GAHÉR
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)
 

Výkonný redaktor

Tomáš KOLLÁRIK 
 

Redaktorka recenzií

Dagmar SMREKOVÁ
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Členovia redakčnej rady

Juraj BÁNOVSKÝ
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Jaroslav CEPKO
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica,Slovensko)

Roe FREMSTEDAL
(Nórska univerzita vedy a techniky, Trondheim, Nórsko)

Petra GÜMPLOVÁ
(Univerzita Friedricha Schillera Jena, Jena, Nemecko)

Juraj HALAS
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Vlastimil HÁLA
(Praha, Česká republika)

Erika HARRIS
(Univerzita v Liverpoole,Liverpool, Veľká Británia)

Alice KOUBOVÁ
(Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Christian LAZZERI
(Parížska univerzita Nanterre, Paríž, Francúzsko)

Róbert MACO
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Marek OTISK
(Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika)

Primož REPAR
(Ľubľana, Slovinsko)

Jozef SIVÁK
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Richard SŤAHEL
(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

Mariana SZAPUOVÁ
(Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

Jana TOMAŠOVIČOVÁ
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko)

Petr URBAN
(Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Česká republika)

Eugen ZELEŇÁK
(Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko)