Skočiť na hlavný obsah

Pokyny

POKYNY PRE AUTOROV

1. Práva a povinnosti autorov

O právach a povinnostiach autorov hovorí etický kódex.

2. Jazyk, formát a rozsah príspevkov

Filozofia uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Jazykové korektúry príspevkov v českom a anglickom jazyku si zabezpečujú sami autori.

Podrobné pokyny a odporúčania k formálnej úprave príspevkov nájdu autori v tomto dokumente.

Všetky príspevky musia byť vo formáte kompatibilnom s MS WORD, napísané v Times New Roman s riadkovaním 1,5. Pokiaľ má autor obavu, že sa text článku alebo jeho časť môže zobraziť v ďalšom zariadení inak ako zamýšľal, môže do redakcie časopisu Filozofia zaslať spolu s MS WORD dokumentom aj obsahovo zhodnú PDF verziu článku.

Filozofia len zriedka akceptuje príspevky, ktoré sa odchyľujú od požiadaviek na rozsah:

  • Hlavné state: 28 000 – 36 000 znakov vrátane medzier
  • Recenzné štúdie: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier...

Čítať ďalej

 

POKYNY PRE RECENZENTOV

1. Práva a povinnosti recenzentov

O povinnostiach recenzentov a o konflikte záujmov hovorí Etický kódex časopisu Filozofia.

2. Recenzný formulár

Posudzovateľ môže stiahnuť formulár pre posudzovateľa tu. Formulár vyplní a odovzdá elektronicky, bez podpisu.
Recenzný formulár je štruktúrovaný dokument, ktorý pozostáva: 

  1. z otázok, na ktoré posudzovateľ odpovedá „áno“, „čiastočne“, alebo „nie“,
  2. z celkového hodnotenia (časť 2.1),
  3. z časti, v ktorých posudzovateľ uvádza dôvody pre svoje rozhodnutie, respektíve svoje odporúčania redakcii alebo autorovi (časť 2.2)...

Čítať ďalej