Skip to main content

Volume 51 (1996), 1

Scientific Life

(Original title: II. svetový fenomenologický kongres v Mexiku )
Filozofia, 51 (1996), 1, 53-55.
File to download: PDF
(Original title: Prítomnosť minulosti, či minulosť prítomnosti?)
Filozofia, 51 (1996), 1, 55-57.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia o judeo-arabskej kultúre)
Filozofia, 51 (1996), 1, 58.
File to download: PDF
(Original title: Sympózium o environmentálnej etike a o postavení človeka na prahu 3. tisícročia)
Filozofia, 51 (1996), 1, 59-60.
File to download: PDF
(Original title: Paradox v zrkadle rozličných disciplín)
Filozofia, 51 (1996), 1, 60.
File to download: PDF