Skip to main content

Publications of the Author

Marián Palenčár
Number of publications: 6

2022

Čáp, J. ., & Palenčár, M. . (2022). K problému dôvery. Filozofia, 77(6), 395-407. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.6.1

2018

Palenčár, M. . (2018). Základné črty Pascalovej filozofie ľudskej konečnosti. Filozofia, 73(3), 201-211. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/201-211.pdf

1997

Palenčár, M. . (1997). "Cogito" a vedomie smrti. Filozofia, 52(8), 530-533. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/8/530-533.pdf

1996

Šlosiar, J. ., & Palenčár, M. . (1996). Sympózium k otázkam postavenia človeka. F, 51(12), 856-857. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/12/856-857.pdf
Fobel, P. ., & Palenčár, M. . (1996). Sympózium o environmentálnej etike a o postavení človeka na prahu 3. tisícročia. Filozofia, 51(1), 59-60. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/1/59-60.pdf

1995

Palenčár, M. . (1995). Človek a zmysel. Filozofia, 50(4), 248-251. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/248-251.pdf