Skip to main content

Volume 51 (1996), 1

Texts

(Original title: Význam sieťových štruktúr pre sociologickú epistemológiu)
Filozofia, 51 (1996), 1, 28-41.
File to download: PDF