Skip to main content

Volume 33 (1978), 3

Reviews

(Original title: Nová vysokoškolská učebnica marxisticko-leninskej filozofie)
Filozofia, 33 (1978), 3, 357-359.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické osnovanie modernej právovedy)
Filozofie, 33 (1978), 3, 359-361.
File to download: PDF
(Original title: Problém zákona v marxistickej metodológii vied)
Filozofia, 33 (1978), 3, 361-369.
File to download: PDF
(Original title: Podnetná etická publikácia)
Filozofia, 33 (1978), 3, 369-372.
File to download: PDF