Skip to main content

Volume 18 (1963), 2

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Potreboval mladý Marx pre svoj vývoj Feuerbacha?)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 179-182.
File to download: PDF
(Original title: Ucelený pohľad na problematiku slovenskej národnostnej otázky)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 183-185.
File to download: PDF
(Original title: Konkrétní příspěvek к diskusi o marxistické sociologii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 185-187.
File to download: PDF
(Original title: Psychológia a súčasnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 187-188.
File to download: PDF
(Original title: Souhrny vybraných statí, otištěných v roce 1962 ve Filosofickém časopise)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 189-195.
File to download: PDF
(Original title: Bibliografický prehľad knižnej filozofickej tvorby v ČSSR r. 1962)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 2, 195-199.
File to download: PDF