Skip to main content

Volume 50 (1995), 11

Reflections - Essays

(Original title: Vzpomínka na nedávno minulé)
Filozofia, 50 (1995), 11, 615-620.
File to download: PDF
(Original title: Bergson ako politik)
Filozofia, 50 (1995), 11, 621-628.
File to download: PDF
(Original title: „Otvorená spoločnosť“ - Popperov projekt modernej spoločnosti)
Filozofia, 50 (1995), 11, 629-633.
File to download: PDF