Skip to main content

Volume 41 (1986), 5

Reviews

(Original title: Antická filozofia živá a inšpirujúca)
Filozofia, 41 (1986), 5, 619-623.
File to download: PDF
(Original title: „Noví filozofi“ vo svetle marxisticko-leninskej kritiky)
Filozofia, 41 (1986), 5, 623-626.
File to download: PDF
(Original title: Súčasná filozofická hermeneutika)
Filozofia, 41 (1986), 5, 627-629.
File to download: PDF