Skip to main content

Publications of the Author

Viera Bilasová
Number of publications: 8

2016

Bilasová, V. (2016). Gluchman, V. (ed.): Morality: Reasoning on Different Approaches. Filozofia, 71(7), 622-624. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/622-624.pdf

2006

Bilasová, V. (2006). Étos a národné vedomie. Filozofia, 61(10), 870-878. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/870-878.pdf

2000

Bilasová, V. (2000). O statuse teoretického poznania (A. L. Zachariasz). Filozofia, 55(9), 746-748. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/746-748.pdf

1999

Bilasová, V. (1999). Aktuálne o epistemológii (Ch. Landesman). Filozofia, 54(7), 545-546. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/545-546.pdf

1996

Bilasová, V. (1996). Filozofické reflexie slovanskej mytológie (R. Dupkala). Filozofia, 51(3), 212-213. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/3/212-213.pdf

1995

Bilasová, V. (1995). O rozšírení hraníc európskej filozofie. Rozhovor so Suzanne Stern-Gilletovou. Filozofia, 50(7), 371-374. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/371-374.pdf
Bilasová, V. (1995). K niektorým tendenciám vo vývoji evolučnej epistemológie. Filozofia, 50(7), 383-388. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/383-388.pdf

1986

Bilasová, V. (1986). Súčasná filozofická hermeneutika. Filozofia, 41(5), 627-629. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/5/627-629.pdf