Skip to main content

Volume 41 (1986), 5

Scientific Life

(Original title: Seminár o výskume filozofického myslenia po r. 1900)
Filozofia, 41 (1986), 5, 605-608.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodné sympózium Metodologické problémy formovania a zdokonaľovania socialistického spoločenského vedomia)
Filozofia, 41 (1986), 5, 609-613.
File to download: PDF
(Original title: Výročie Ústavu vedeckého ateizmu SAV)
Filozofia, 41 (1986), 5, 614-616.
File to download: PDF
(Original title: XIV. ročník varnianskej školy)
Filozofia, 41 (1986), 5, 616-618.
File to download: PDF