Skip to main content

Volume 40 (1985), 3

Reviews

(Original title: Návod k pochopeniu kritickej podstaty marxistickej filozofie)
Filozofia, 40 (1985), 3, 373-376.
File to download: PDF
(Original title: O sebarealizácii človeka)
Filozofia, 40 (1985), 3, 376-379.
File to download: PDF
(Original title: Závažné metodologické otázky marxistickej etiky)
Filozofia, 40 (1985), 3, 379-382.
File to download: PDF
(Original title: O tvorivom subjekte)
Filozofia, 40 (1985), 3, 383-385.
File to download: PDF
(Original title: Osobnosť v ohnisku interdisciplinárneho bádania)
Filozofia, 40 (1985), 3, 385-391.
File to download: PDF