Skip to main content

Publications of the Author

Oľga Sisáková
Number of publications: 9

2021

Sisáková, O. . (2021). ARNOLD GEHLEN: Pračlovek a neskorá kultúra. Filozofické skúmania a vyhlásenia. Filozofia, 76(3), 227 – 231. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.3.6

2016

Sisáková, O. . (2016). Estetika existencie: umenie, či étos individuálneho života?. Filozofia, 71(6), 437-449. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/437-449.pdf

2014

Sisáková, O. . (2014). „Musíš meniť svoj život“ – k novej antropológii Petra Sloterdijka. Filozofia, 69(10), 859-868. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/859-868.pdf

2008

Sisáková, O. . (2008). Farkašová, E., Na ceste k „vlastnej izbe“. Postavy /podoby/ problémy feministickej filozofie. Filozofia, 63(6), 544-546. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/6/544-546.pdf

2001

Sisáková, O. . (2001). Peniaze ako symbol modernej kultúry. Filozofia, 56(5), 291-299. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/5/291-299.pdf

2000

Sisáková, O. . (2000). Hans-Georg Gadamer - občan 20. storočia. Filozofia, 55(4), 335-341. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/4/335-341.pdf

1999

Sisáková, O. . (1999). Nesúmerateľnosť hodnôt - existenciálny variant riešenia. Filozofia, 54(7), 474-482. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/474-482.pdf

1993

Sisáková, O. . (1993). Príspevok k metodológii vied o kultúre (G. Oakes). Filozofia, 48(2), 120-122. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/2/120-122.pdf

1985

Sisáková, O. . (1985). Osobnosť v ohnisku interdisciplinárneho bádania. Filozofia, 40(3), 385-391. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/385-391.pdf