Skip to main content

Volume 40 (1985), 3

Discussion

(Original title: K problematike výchovy filozofického dorastu vo vzťahu k študijnému i vyučovaciemu predmetu občianska náuka)
Filozofia, 40 (1985), 3, 346-353.
File to download: PDF