Skip to main content

Volume 25 (1970), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: O novej knihe sovietskeho filozofa Ilenkova)
Filozofia, 25 (1970), 4, 375-379.
File to download: PDF
(Original title: O univerzálnosti priestoru a času)
Filozofia, 25 (1970), 4, 380-383.
File to download: PDF
(Original title: Nová premena boha)
Filozofia, 25 (1970), 4, 383-386.
File to download: PDF
(Original title: Má biblia predsa pravdu?)
Filozofia, 25 (1970), 4, 386-389.
File to download: PDF
(Original title: Esej o problémoch súčasného človeka)
Filozofia, 25 (1970), 4, 389-391.
File to download: PDF
(Original title: Logika, jazyk, poznanie)
Filozofia, 25 (1970), 4, 391-394.
File to download: PDF
(Original title: Zborník o súčasnom kresťanstve)
Filozofia, 25 (1970), 4, 395-396.
File to download: PDF