Skip to main content

Volume 18 (1963), 4

Articles and Discussions

(Original title: Metóda vedeckého pozorovania v sociologickom výskume)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 303-312.
File to download: PDF
(Original title: Informace a společnost)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 312-319.
File to download: PDF
(Original title: Je pracovný predmet skutočne zložkou výrobných síl?)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 320-328.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým tendenciám v myslení dnešných veriacich)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 328-338.
File to download: PDF