Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Kopčok
Number of publications: 29

2005

Kopčok, A. . (2005). Recepcia časopisu Praxis na Slovensku. Filozofia, 60(10), 723-745. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/10/723-745.pdf

2003

Kopčok, A. . (2003). Filozofické aktivity sociológa A. Hirnera. Filozofia, 58(10), 690-702. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/10/690-702.pdf

2002

Kopčok, A. . (2002). Reformné procesy - trhliny v totalitnom monolite. Filozofia, 57(10), 683-697. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/10/683-697.pdf

2001

Kopčok, A. . (2001). Z filozofie do života (K povojnovej publicistike Svätopluka Štúra). Filozofia, 56(9), 620-626. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/620-626.pdf
Kopčok, A. . (2001). Hľadisko modernizácie a nedávna slovenská filozofická minulosť. Filozofia, 56(3), 149-173. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/3/149-173.pdf

1998

Kopčok, A. . (1998). Kriesenie sociológie na stránkach Filozofického časopisu. Filozofia, 53(5), 306-314. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/5/306-314.pdf
Kopčok, A. . (1998). Od Philosophica slovaca po Filozofiu. Filozofia, 53(1), 1-14. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/1/1-14.pdf

1997

Kopčok, A. . (1997). Od plurality filozofie k monopolnému postaveniu marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 52(7), 421-445. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/7/421-445.pdf

1996

Kopčok, A. . (1996). Krivolaké cesty k pluralite filozofie a k ich poznaniu. Filozofia, 51(6), 401-408. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/401-408.pdf

1995

Kopčok, A. . (1995). Metodologické diskusie a spory v slovenskej filozofickej historiografii 50. a 60. rokov. Filozofia, 50(12), 763-793. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/12/763-793.pdf