Skip to main content

Volume 17 (1962), 2

Remarks

(Original title: Filozofické problémy kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 178.
File to download: PDF
(Original title: Nový hlas o náboženstve)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 179.
File to download: PDF
(Original title: Pokus o novú interpretáciu štruktúry hmoty a povahy pohybu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 180.
File to download: PDF
(Original title: Od kňaza k ateistovi)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 180-181.
File to download: PDF
(Original title: O mierovom spolunažívaní)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 181-182.
File to download: PDF
(Original title: Významný vydavateľský čin)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 182.
File to download: PDF