Skip to main content

Volume 17 (1962), 2

Discussion

(Original title: Poznámky k teórii pojmov)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 134-146.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré otázky výchovy k vedeckému svetonázoru na vy­sokej škole)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 147-152.
File to download: PDF
(Original title: K vedeckoateistickej propagande na dedine)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 153-154.
File to download: PDF
(Original title: Za plné zapojenie umenia do boja proti prežitkom)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 243-245.
File to download: PDF