Skip to main content

Volume 16 (1961), 3

From Books and Journals

(Original title: Pozoruhodná práca o teórii socialistickej revolúcie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 242.
File to download: PDF
(Original title: Zaujímavo a presvedčivo proti náboženstvu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 242-243.
File to download: PDF
(Original title: O vývoji jazyka)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 243.
File to download: PDF
(Original title: Je osud človeka predmetom filozofie?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 243-244.
File to download: PDF
(Original title: O pokrokových tradíciách antiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 244.
File to download: PDF
(Original title: Novodobé problémy sčítania obyvatelstva)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 244-245.
File to download: PDF
(Original title: Ako človek poznáva svet)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 245.
File to download: PDF
(Original title: Na uváženie, keď ide o morálku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 245-246.
File to download: PDF
(Original title: Proti iracionalizmu v estetike)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 246.
File to download: PDF