Skip to main content

Volume 16 (1961), 3

On the 40th Anniversary of the Communist Party of Czechoslovakia

(Original title: Víťazná cesta strany a rozvoj spoločenských vied)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 157-166.
File to download: PDF
(Original title: Komunistická strana — historický subjekt nového typu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 167-173.
File to download: PDF
(Original title: Štyridsať rokov bojov KSČ proti oportunizmu a revizionizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 174-185.
File to download: PDF
(Original title: Boj Kl. Gottwalda o vedecký svetonázor v období jeho činnosti na Slovensku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 3, 185-194.
File to download: PDF