Skip to main content

Volume 14 (1959), 3

Reviews

(Original title: Ďalšie sprístupnenie odkazu materializmu 18. storočia)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 300-302.
File to download: PDF
(Original title: Henryk Greniewski, Elementy logiki formalnej)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 302-304.
File to download: PDF
(Original title: Filosofie a moderní veda)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 304-307.
File to download: PDF
(Original title: Karel Berka, O vzniku logiky)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 307-308.
File to download: PDF
(Original title: G. V. Plechanov, Filosofické spisy I)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 308-309.
File to download: PDF