Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Miroslav Kuric
Počet príspevkov: 2

2005

Kuric, M. . (2005). Ricœurov koncept ľudskej zlyhateľnosti. Filozofia, 60(6), 430-439. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/6/430-439.pdf
Kuric, M. . (2005). Platónova koncepcia človeka. Filozofia, 60(2), 90-102. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/2/90-102.pdf