Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jaroslav Hroch
Počet príspevkov: 4

2008

Hroch, J. . (2008). K filosofickému myšlení Wiliama Jamese. Filozofia, 63(2), 144-154. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/144-154.pdf

2005

Hroch, J. . (2005). Perspektivy filosofické a hlubinné hermeneutiky (H.-G. Gadamer, C. G. Jung, J. Derrida). Filozofia, 60(8), 596-612. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/8/596-612.pdf

2002

Hroch, J. . (2002). Mediálny diskurz postmoderny (Jiří Bystřický). Filozofia, 57(7), 532-534. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/7/532-534.pdf

1986

Hroch, J. . (1986). K otázce ontologických základů apologetiky náboženství ve fi­lozofické hermeneutice (H. G. Gadamer a M. Heidegger). Filozofia, 41(6), 738-754. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/738-754.pdf