Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Teresa Castelão-Lawless
Počet príspevkov: 1

2011

Castelão-Lawless, T. . (2011). Fenomenotechnika z historického hľadiska: jej pôvod a dôsledky pre filozofiu vedy. Filozofia, 66(2), 154-166. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/154-166.pdf