Skip to main content

Publications of the Author

Teresa Castelão-Lawless
Number of publications: 1

2011

Castelão-Lawless, T. . (2011). Fenomenotechnika z historického hľadiska: jej pôvod a dôsledky pre filozofiu vedy. Filozofia, 66(2), 154-166. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/154-166.pdf