Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Erich Mistrík
Počet príspevkov: 7

2014

Mistrík, E. . (2014). Marian Váross o umeleckej funkcii. Filozofia, 69(2), 164-172. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/2/164-172.pdf

2008

Mistrík, E. . (2008). Zbožštenie tela v narcizme a koniec postmodernej kultúry. Filozofia, 63(4), 344-351. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/344-351.pdf

2003

Mistrík, E. . (2003). Potrebuje postmoderna termín vznešeno?. Filozofia, 58(4), 221-232. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/4/221-232.pdf

1999

Mistrík, E. . (1999). Hľadanie špecifík umeleckosti (E. Kapsová). Filozofia, 54(1), 60-63. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/60-63.pdf

1998

Mistrík, E. . (1998). Filozofia a literatúra (H. P. Rickman). Filozofia, 53(4), 265-267. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/265-267.pdf

1993

Mistrík, E. . (1993). Wittgenstein a originalita umeleckej tvorby. Filozofia, 48(10), 629-632. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/10/629-632.pdf

1984

Mistrík, E. . (1984). Exaktnosť vedeckej metódy. Filozofia, 39(5), 586-595. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/586-595.pdf