Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vladislav Suvák
Počet príspevkov: 24

2022

Suvák, V. (2022). Aristippos a zrodenie sokratovského hedonizmu. Filozofia, 77(3), 151 - 164. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.1
Suvák, V. (2022). Aristippos a sokratika. Filozofia, 77(3), 149 - 150. Cit de https://www.sav.sk/journals/uploads/04010947Suvak-Aristipos-Sokratika.pdf

2021

Suvák, V. (2021). Foucault: Od mikrofyziky moci ku guvernmentalite. Filozofia, 76(3), 195 – 208. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.3.3

2020

Suvák, V. (2020). Foucault o parrhésii: Sokrates verzus Diogenes. Filozofia, 75(3), 224-236. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.5

2019

Suvák, V. (2019). Aischinés zo Sféttu: sokratovec alebo podvodník, autor alebo plagiátor. Filozofia, 74(1), 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.1
Kalaš, A., Cepko, J., & Suvák, V. (2019). Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 74(1), 64-73. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.6

2017

Suvák, V. (2017). Filozofia ako žitá skúsenosť. Rozhovor s Ágnes Heller. Filozofia, 72(6), 497-499. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/497-499.pdf
Suvák, V. (2017). Odvaha k pravde: Foucault a kynici. Filozofia, 72(6), 429-439. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/429-439.pdf
Suvák, V. (2017). Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom. Filozofia, 72(2), 81-91. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/81-91.pdf

2016

Suvák, V., & Neubauer, Z. (2016). Jedna otázka – jedna odpoveď. Rozhovor so Zdeňkom Neubauerom. Filozofia, 71(10), 892-897. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/892-897.pdf