Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marian Váross
Počet príspevkov: 22

1998

Váross, M. . (1998). Gnozeologický a logický aspekt fanatizmu. Filozofia, 53(2), 120-126. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/2/120-126.pdf

1996

Váross, M. . (1996). Zomrel Nikolaj O. Losskij. Filozofia, 51(10), 722-723. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/722-723.pdf

1994

Váross, M. . (1994). Popper a Lorenz. Filozofia, 49(11), 742-745. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/11/742-745.pdf

1993

Váross, M. . (1993). Pohľad na súčasnú francúzsku filozofiu. Filozofia, 48(6), 383-389. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/383-389.pdf

1992

Váross, M. . (1992). Tao a Heidegger. Filozofia, 47(4), 230-234. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/230-234.pdf

1970

Váross, M. . (1970). K dialektike poznávania a hodnotenia. Filozofia, 25(4), 325-336. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/4/325-336.pdf

1969

Váross, M. . (1969). Kultúrna politika a politika kultúry. Filozofia, 24(5), 463-467. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/463-467.pdf
Váross, M. . (1969). Dialektika estetického a umeleckého. Filozofia, 24(2), 141-157. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/2/141-157.pdf

1968

Váross, M. . (1968). Problémy a postavenie axiológie. Filozofia, 23(2), 113-128. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/2/113-128.pdf

1965

Váross, M. . (1965). Kniha o spoločenskej podstate umenia. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 328-331. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/328-331.pdf