Skip to main content

Publications of the Author

Marian Váross
Number of publications: 22

1998

Váross, M. . (1998). Gnozeologický a logický aspekt fanatizmu. Filozofia, 53(2), 120-126. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/2/120-126.pdf

1996

Váross, M. . (1996). Zomrel Nikolaj O. Losskij. Filozofia, 51(10), 722-723. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/722-723.pdf

1994

Váross, M. . (1994). Popper a Lorenz. Filozofia, 49(11), 742-745. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/11/742-745.pdf

1993

Váross, M. . (1993). Pohľad na súčasnú francúzsku filozofiu. Filozofia, 48(6), 383-389. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/383-389.pdf

1992

Váross, M. . (1992). Tao a Heidegger. Filozofia, 47(4), 230-234. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/230-234.pdf

1970

Váross, M. . (1970). K dialektike poznávania a hodnotenia. Filozofia, 25(4), 325-336. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/4/325-336.pdf

1969

Váross, M. . (1969). Kultúrna politika a politika kultúry. Filozofia, 24(5), 463-467. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/463-467.pdf
Váross, M. . (1969). Dialektika estetického a umeleckého. Filozofia, 24(2), 141-157. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/2/141-157.pdf

1968

Váross, M. . (1968). Problémy a postavenie axiológie. Filozofia, 23(2), 113-128. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/2/113-128.pdf

1965

Váross, M. . (1965). Kniha o spoločenskej podstate umenia. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 328-331. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/328-331.pdf