Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Lev Hanzel
Počet príspevkov: 24

1984

Hanzel, L. . (1984). Historický materializmus a buržoázna „filozofia techniky“. Filozofia, 39(6), 760-764. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/6/760-764.pdf
Hanzel, L. . (1984). Slovenské národné povstanie — ideovo-teoretický a politický odkaz. Filozofia, 39(4), 393-401. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/4/393-401.pdf

1981

Hanzel, L. . (1981). XXVI. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu — teoretické a ideovo-politické poučenia. Filozofia, 36(4), 341-348. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/341-348.pdf
Hanzel, L. . (1981). Dialektický materializmus v zápase proti buržoáznej filozofii a revizionizmu. Filozofia, 36(1), 17-35. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/1/17-35.pdf

1976

Hanzel, L. . (1976). XV. zjazd KSČ a úlohy marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 31(4), 353-370. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/4/353-370.pdf
Hanzel, L. . (1976). Vedecká konferencia o jednote dialektického materializmu a modernej prírodovedy. Filozofia, 31(3), 326-333. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/3/326-333.pdf
Hanzel, L. ., & Šíma, R. . (1976). Za tvorivý rozvoj marxisticko-leninskej filozofie v bádateľskom a pedagogickom procese. Filozofia, 31(2), 226-236. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/2/226-236.pdf
Hanzel, L. ., & Piaček, J. . (1976). Hlboký a podnetný teoretický rozbor historickofilozofického procesu. Filozofia, 31(2), 237-240. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/2/237-240.pdf

1975

Hanzel, L. . (1975). „Moderná“ buržoázna filozofia a genéza, vývoj a teoretické zdroje filozofického revizionizmu. Filozofia, 30(6), 608-623. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/6/608-623.pdf
Hanzel, L. . (1975). Niektoré metodologické otázky výskumu dejín filozofie. Filozofia, 30(1), 28-44. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/28-44.pdf