Skip to main content

Volume 57 (2002), 5

Reflections

(Original title: Úvod do súčasnej estetiky)
Filozofia, 57 (2002), 5, 342-348.
File to download: PDF
(Original title: Musilova vízia civilizačnej drámy)
Filozofia, 57 (2002), 5, 349-356.
File to download: PDF
(Original title: Z odkazu Teilharda de Chardin (pri príležitosti 120. výročia narodenia, 1881-1955))
Filozofia, 57 (2002), 5, 357-360.
File to download: PDF