Skip to main content

Volume 48 (1993), 8

Reviews

(Original title: Filozofia - jazyk - metafyzika - skutočnosť (Filozofia prirodzeného jazyka))
Filozofia, 48 (1993), 8, 528-530.
File to download: PDF
(Original title: O mechanizmoch jednej historickej podoby totalitnej moci (P. Kónya))
Filozofia, 48 (1993), 8, 530-532.
File to download: PDF
(Original title: Úvod do filozofie nielen pre kresťanov (L. Lencz))
Filozofia, 48 (1993), 8, 531-533.
File to download: PDF
(Original title: Prelínanie svetov (Z. Kratochvíl))
Filozofia, 48 (1993), 8, 533-535.
File to download: PDF