Skip to main content

Volume 48 (1993), 5

Reviews

(Original title: Človek v diele Dostojevského (F. Kautman))
Filozofia, 48 (1993), 5, 317-318.
File to download: PDF
(Original title: Feministický príspevok k diskusiám o postmoderné (S. J. Hekman))
Filozofia, 48 (1993), 5, 318-320.
File to download: PDF