Skip to main content

Volume 48 (1993), 10

Reviews

(Original title: Filozofická reflexia tvorby Friedricha Hôlderlina (F. Dastur))
Filozofia, 48 (1993), 10, 655-656.
File to download: PDF
(Original title: Sprítomnenie odkazu Konstantina Leontieva (A. Korol’kov))
Filozofia, 48 (1993), 10, 656-658.
File to download: PDF
(Original title: Komplexnosť novoveku (Ch. Taylor))
Filozofia, 48 (1993), 10, 658-660.
File to download: PDF
(Original title: O kríze nielen kultúry (H. Arendtová))
Filozofia, 48 (1993), 10, 661-663.
File to download: PDF