Skip to main content

Volume 45 (1990), 1
Otázky sociálnej filozofie v kontexte prestavby

Reviews

(Original title: O dialektickej povahe poznania)
Filozofia, 45 (1990), 1, 102-105.
File to download: PDF
(Original title: Sociálne poznanie a svet každodennosti)
Filozofia, 45 (1990), 1, 106-108.
File to download: PDF
(Original title: Svet a človek)
Filozofia, 45 (1990), 1, 108-112.
File to download: PDF
(Original title: Významná monografia o kategórii štruktúry)
Filozofia, 45 (1990), 1, 99-102.
File to download: PDF