Skip to main content

Volume 45 (1990), 1
Otázky sociálnej filozofie v kontexte prestavby

Scientific Life

(Original title: Seminár o biotechnológiách)
Filozofia, 45 (1990), 1, 97-98.
File to download: PDF
(Original title: Prednášky a diskusie SFS SAV v Bratislave roku 1989)
Filozofia, 45 (1990), 1, 98.
File to download: PDF