Skip to main content

Volume 45 (1990), 1
Otázky sociálnej filozofie v kontexte prestavby

Views

(Original title: O prekladaní diel klasikov marxizmu-leninizmu do slovenčiny)
Filozofia, 45 (1990), 1, 72-80.
File to download: PDF
(Original title: Problémy kultúry práce v prestavbe spoločnosti)
Filozofia, 45 (1990), 1, 81-87.
File to download: PDF
(Original title: Proces prestavby a premeny subjektívneho faktora)
Filozofia, 45 (1990), 1, 88-95.
File to download: PDF