Skip to main content

Volume 38 (1983), 4

Views

(Original title: Gnozeologický status výpočtových teórií myslenia)
Filozofia, 38 (1983), 4, 476-485.
File to download: PDF
(Original title: Rímsky klub — prehľad a výsledky činnosti)
Filozofia, 38 (1983), 4, 486-490.
File to download: PDF
(Original title: K problému náboženského jazyka v americkej radikálnej teológii)
Filozofia, 38 (1983), 4, 491-501.
File to download: PDF