Skip to main content

Publications of the Author

Ľubica Valentová
Number of publications: 6

1984

Valentová, Ľ. (1984). Seminár k aktuálnym problémom. Filozofia, 39(1), 101-104. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/101-104.pdf
Valentová, Ľ. (1984). Nové podnety v sociálnej psychológii. Filozofia, 39(1), 121-123. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/121-123.pdf

1983

Valentová, Ľ. (1983). K problému náboženského jazyka v americkej radikálnej teológii. Filozofia, 38(4), 491-501. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/4/491-501.pdf

1982

Valentová, Ľ. (1982). Komplexne o aktuálnych problémoch socialistického vedomia. Filozofia, 37(5), 692-696. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/692-696.pdf
Valentová, Ľ. (1982). Transformácie základných pojmov v teologicko-filozofických koncepciách súčasného amerického protestantizmu. Filozofia, 37(2), 219-228. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/2/219-228.pdf

1981

Valentová, Ľ. (1981). Súčasný teologický modernizmus v USA. Filozofia, 36(5), 612-619. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/612-619.pdf