Skip to main content

Volume 31 (1976), 1

Reviews

(Original title: Náročná učebnica logiky)
Filozofia, 31 (1976), 1, 121-122.
File to download: PDF
(Original title: Otázky vedeckého zákona)
Filozofia, 31 (1976), 1, 122-126.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o staročínskej filozofii)
Filozofia, 31 (1976), 1, 126-129.
File to download: PDF