Skip to main content

Volume 15 (1960), 4

Discussion

(Original title: K problematike subjektu poznania)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 403-415.
File to download: PDF
(Original title: Sémantika umění v českém strukturalismu a problémy jejího hodnocení)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 416-430.
File to download: PDF