Skip to main content

Volume 15 (1960), 4

Reviews

(Original title: Kniha o marxistickej teórii poznania)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 435-438.
File to download: PDF
(Original title: Karel Berka, K dějnám výrokové logiky v antice)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 438-439.
File to download: PDF