Skip to main content

Volume 15 (1960), 4

Communications

(Original title: K šesťdesiatinám akademika Andreja Siráckeho)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 431-432.
File to download: PDF
(Original title: Todor Pavlov — význačný bulharský vedec a verejný činiteľ)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 4, 432-434.
File to download: PDF