Skip to main content

Publication Details

Dmitri Tchizhevski on Ľudovít Štúr and on the History of Slovak Philosophy

(Original title: Dmitrij Čiževskij o Ľudovítovi Štúrovi a dejinách slovenskej filozofie)
Filozofia, 49 (1994), 9, 611-612.
Type of work: Jubilees
Publication language: Slovak
File to download: PDF