Skip to main content

Volume 49 (1994), 9

Jubilees

(Original title: Dmitrij Čiževskij o Ľudovítovi Štúrovi a dejinách slovenskej filozofie)
Filozofia, 49 (1994), 9, 611-612.
File to download: PDF
(Original title: Pred 25 rokmi zomrel Jozef Koreň)
Filozofia, 49 (1994), 9, 613.
File to download: PDF