Skip to main content

Volume 42 (1987), 1

Reviews

(Original title: Na ceste k teórii vedeckého poznania)
Filozofia, 42 (1987), 1, 133-136.
File to download: PDF
(Original title: Vedecké poznanie ako činnosť)
Filozofia, 42 (1987), 1, 136-138.
File to download: PDF
(Original title: Aktuálne problémy priestoru a času)
Filozofia, 42 (1987), 1, 139-141.
File to download: PDF
(Original title: Všeobecná teória života)
Filozofia, 42 (1987), 1, 142-145.
File to download: PDF
(Original title: O ideáloch vedy)
Filozofia, 42 (1987), 1, 145-149.
File to download: PDF