Skip to main content

Volume 24 (1969), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: Devátý svazek Antológie z diel filozofov)
Filozofia, 24 (1969), 5, 555-557.
File to download: PDF
(Original title: Stroj, človek, spoločnosť (J. Bober))
Filozofia, 24 (1969), 5, 557-561.
File to download: PDF
(Original title: Vynikajúce skriptá z logiky)
Filozofia, 24 (1969), 5, 562-567.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k religionistike)
Filozofia, 24 (1969), 5, 567-570.
File to download: PDF
(Original title: Nové eseje z filozofie prírodných vied)
Filozofia, 24 (1969), 5, 570-573.
File to download: PDF
(Original title: Hrušovského Kapitoly z teórie vedy)
Filozofia, 24 (1969), 5, 573-574.
File to download: PDF